سانس های آبدرمانی شهر آفتاب سرعین اردبیل

روز
سانس آقایان
سانس بانوان
شنبه
8 الی 2 بامداد
8 الی 2 بامداد
یکشنبه
8 الی 2 بامداد
8 الی 2 بامداد
دوشنبه
8 الی 2 بامداد
8 الی 2 بامداد
سه شنبه
8 الی 2 بامداد
8 الی 2 بامداد
چهارشنبه
8 الی 2 بامداد
8 الی 2 بامداد
پنج شنبه
8 الی 2 بامداد
8 الی 2 بامداد
جمعه
8 الی 2 بامداد
8 الی 2 بامداد

آدرس آبدرمانی ایرانیان سرعین :  اردبیل- سرعین- خیابان مسیر سلامت- بعد از مسجد

سانس های مجتمع آبدرمانی شهر آفتاب سرعین:

سانس بانوان مجتمع آبدرمانی شهر آفتاب سرعین: همه روزه از ساعت 8 الی 2 بامداد

سانس آقایان مجتمع آبدرمانی شهر آفتاب سرعین: همه روزه از ساعت 8 الی 2 بامداد

عکس شهر آفتاب سرعین -استخربلیط