سانس های استخر آریا تهران

روز
سانس آقایان
سانس بانوان

آیا استخر آریا تهران فعال است ؟

* بدلیل شیوع ویروس کرونا استخر آریا تهران  تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.