سانس های استخر آستان قدس رضوی مشهد(آقایان و بانوان)

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر آستان قدس رضوی مشهد(آقایان و بانوان)


آیا استخر آستان قدس رضوی مشهد(آقایان و بانوان) است ؟

* بدلیل شیوع ویروس کرونااستخر آستان قدس رضوی مشهد(آقایان و بانوان) تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد ، باز نیست