سانس های استخر ایثار کرج

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر ایثار کرج


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.