سانس های استخر برق آلستوم تهران

روز
سانس آقایان
سانس بانوان

آیا استخرآلستوم برق تهران فعال است ؟

* بدلیل شیوع ویروس کرونا استخر آلستوم برق تهران  تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد