سانس های استخر برکه مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر برکه مشهد


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.