سانس های استخر بسیج بروجرد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر بسیج بروجرد


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.