سانس های استخر تختی مشهد (هاشمی نژاد)

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر تختی مشهد (هاشمی نژاد)


آیا استخر تختی مشهد (هاشمی نژاد) باز است ؟

* بدلیل شیوع ویروس کرونا استخر تختی مشهد (هاشمی نژاد) تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.