سانس های استخر تراکتور سازی تبریز

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر تراکتور سازی تبریز


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.