سانس های استخر خیام تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر خیام تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.