سانس های استخر دانشگاه آزاد ساری

روز
سانس آقایان
سانس بانوان

​​​​​​

بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.