سانس های استخر دانشگاه تربیت مدرس تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر دانشگاه تربیت مدرس تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.