سانس های استخر دانشگاه تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر دانشگاه تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.