سانس های استخر دانشگاه صنعتی اصفهان

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر دانشگاه صنعتی اصفهان


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.