سانس های استخر دانش آموز مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر دانش آموز مشهد


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.