سانس های استخر دشت بهشت کرج

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر دشت بهشت کرج


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.