سانس های استخر راد (آقایان) مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر راد (آقایان) مشهد


آیا استخر راد (آقایان) مشهد باز است ؟

* بدلیل شیوع ویروس کرونا استخر راد (آقایان) مشهد تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد