سانس های استخر روباز و چهارفصل بارانا شیراز (آقایان)

روز
سانس آقایان
سانس بانوان

بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.