سانس های استخر سجاد مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر سجاد مشهد


آیا استخر سجاد مشهد باز است ؟

* بدلیل شیوع ویروس کرونا سرزمین موج های آبی مشهد تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد ، باز نیست