سانس های استخر سرای محله زعفرانیه

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر سرای محله زعفرانیه


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.