سانس های استخر سرپوشیده شهید حاتمی مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر سرپوشیده شهید حاتمی مشهد


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.