سانس های استخر شرکت برق مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر شرکت برق مشهد


آیا استخر شرکت برق مشهد  باز است ؟

* بدلیل شیوع ویروس کرونا استخر شرکت برق مشهد  تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد ، باز نیست