سانس های استخر شریعتی تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر شریعتی تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.