سانس های استخر شهدای سردرود تبریز

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر شهدای سردرود تبریز


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.