سانس های استخر شهدای گلشهر کرج

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر شهدای گلشهر کرج


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.