سانس های استخر شهدای گمنام شریعتی تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر شهدای گمنام شریعتی تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.