سانس های استخر شهید بهشتی قم

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر شهید بهشتی قم


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.