سانس های استخر شهید حججی مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر شهید حججی مشهد


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.