سانس های استخر شهید دخانچی قم

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر شهید دخانچی قم


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.