سانس های استخر شهید رضایی مجد تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر شهید رضایی مجد تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.