سانس های استخر شهید شوشتری تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر شهید شوشتری تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.