سانس های استخر شهید صیاد شیرازی مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر شهید صیاد شیرازی مشهد


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.