سانس های استخر شهید مدنی تبریز (سونا و آبدرمانی)

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر شهید مدنی تبریز (سونا و آبدرمانی)


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.