سانس های استخر شهید وصالی تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر شهید وصالی تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.