سانس های استخر شهید چمران حکیمیه تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر شهید چمران حکیمیه تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.