سانس های استخر شهید کاظمیان مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر شهید کاظمیان مشهد


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.