سانس های استخر شهید کشوری تهران

روز
سانس آقایان
سانس بانوان

شما عزیزان و علاقمندان به شنا میتوانید با مراجعه به وب سایت استخر بلیط از اطلاعات این مجموعه از جمله آدرس و زمان سانس ها و ویژگی های دیگر مطلعه باشید.