سانس های استخر طلائیه تبریز

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر طلائیه تبریز


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.