سانس های استخر عباس جدیدی تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر عباس جدیدی تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.