سانس های استخر فجر دانشگاه شریعتی تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر فجر دانشگاه شریعتی تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.