سانس های استخر فرهنگسرای اشراق تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر فرهنگسرای اشراق تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.