سانس های استخر فرهنگسرای بهمن تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر فرهنگسرای بهمن تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.