سانس های استخر فرهنگسرای رسانه تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر فرهنگسرای رسانه تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.