سانس های استخر قصر آبی قم

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر قصر آبی قم


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.