سانس های استخر قصر ملک تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر قصر ملک تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.