سانس های استخر قصر نشاط تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر قصر نشاط تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.