سانس های استخر لوتوس فردیس کرج

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر لوتوس فردیس کرج


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.