سانس های استخر مجتمع ورزشی زنده یاد حاج حسن سهرابی (آمل)

روز
سانس آقایان
سانس بانوان

بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.