سانس های استخر مجموعه تفریحی آبی ایثار کوهسار کرج

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر مجموعه تفریحی آبی ایثار کوهسار کرج


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.