سانس های استخر مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای دزاشیب تهران

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای دزاشیب تهران


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.